Prajem Vám príjemné prežitie letných prázdnin a krásny čas letných dovoleniek a oddychu. 

Deťom, ktoré odchádzajú do základnej školy prajem úspešný štart do novej etapy ich života.

Zároveň sa chcem poďakovať všetkým vám, rodičom, starým rodičom a rodinným príslušníkom, ktorí sa podieľate na tom, aby naša materská škola i naďalej vytvárala duchovný domov pre vaše deti.

Peter Kráčalík
administrátor stránky

Výberové konanie

Západný dištrikt ECAV na Slovensku
hľadá uchádzačov na pozíciu 

riaditeľ

Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava

 Viac informácií v priloženém súbore .

Príhovor z rozlúčky predškolákov EMŠ Dr. F. Melanchtona

Vážený brat farár/Vážená sestra farárka!
Vážená pani riaditeľka, vážené panie učiteľky a pracovníci Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona!
Vážení rodičia, starí rodičia, milí bratia a sestry!

Dovoľte mi, dnes, v deň slávnostnej rozlúčky s predškolákmi, povedať za nás rodičov slová vďaky. Na myseľ sa mi tlačí jeden biblický príbeh z 1. knihy Samuelovej. V tomto príbehu jedna mama, Anna, priviedla do svätyne v Šíle svojho syna, ktorý sa volal Samuel. Anna predtým dlho nemohla mať deti a Samuel bol pre ňu vyproseným dieťaťom od Pána Boha, Božím darom. Priviedla ho teda kňazovi Élimu a zverila mu ho, aby sa o Samuela staral a vychovával ho. Jedna veta z tohto biblického príbehu mi však ostala hlbšie v pamäti. Keď Anna priviedla Samuela do Šíla a nastal čas rozlúčenia, v starozmluvnom texte  zaznie: „Ale chlapec bol ešte maličký“ (1S 1, 24). Je to krátka veta, no v mnohom vyjadruje pocity, ktoré sme ako rodičia prežívali. Zveriť dieťa niekomu inému, je okamihom rodičovských obáv, lebo už nebude celý čas s nami - rodičmi, a zároveň prejavom dôvery, že o dieťa bude dobre postarané. Je to asi životný moment, ktorý je rovnako ťažký pre rodičov ako pre deti. Veď sú ešte maličké. Dnes sa na to už pozeráme spätne, ako na spomienku. Pozeráme sa na to s vďakou, milá pani riaditeľka, milé panie učiteľky, že ste naše deti s láskou zobrali do svojej starostlivosti, že ste ich učili a vychovávali, že ste sa s nimi modlili a spievali, že ste ich opatrovali a že ste sa s nimi hrali, že ste ich ukladali spať a že ste ich zobúdzali, že ste sa s nimi tešili a že ste s nimi prežívali ich slzičky. Za to všetko vám všetkým pracovníkom materskej škôlky zo srdca ďakujeme.

Teraz nastal čas rozlúčky. Naši predškoláci vymenia škôlku za školu. Opäť je to možno ten istý moment: Veď sú ešte maličkí (alebo už veľkí?). Na tento okamih ste ich, milá pani riaditeľka, milé panie učiteľky, pripravovali. A možno je to teraz aj pre vás, tak ako pre nás rodičov, znova tá chvíľa rodičovských obáv a zároveň okamih dôvery a nádeje, keď máme naše deti zveriť niekomu ďalšiemu. Vy aj my vieme, že je nevyhnutné urobiť ďalší krok, aby sa deti mohli ďalej rozvíjať a dospievať. Keď mama Anna zverila maličkého Samuela Élimu, bol to iste prejav dôvery. No pozadím tohto biblického príbehu je ešte niečo ďalšie. Anna zverila vyproseného synčeka do Božích rúk. Dôverovala a verila Pánu Bohu, že On má pre jej dieťa pripravenú budúcnosť a že ho bude sprevádzať. Samuel sa stal veľkým vodcom, prorokom i sudcom Božieho ľudu. Zveriť sa do Božích rúk znamená veriť, že Boh má pre každého z nás pripravený plán, úlohu, do ktorej máme rásť. Preto sme vďační vám, milá pani riaditeľka, milé panie učiteľky, a všetkým, ktorí sa o našich predškolákov starali, ale predovšetkým Pánu Bohu za úlohu a zodpovednosť, ktorú ste na sebe niesli pri našich deťoch a srdečne ďakujeme za láskavú starostlivosť, s ktorou ste ich deň čo deň prijímali. Zároveň prosíme, aby Pán Boh Vás i nás, veľkých i malých, svojou rodičovskou láskavou starostlivosťou dennodenne sprevádzal, keď sa v mene Božieho Syna Ježiša Krista všetci s dôverou v tento deň slávnostnej rozlúčky predškolákov zverujeme do Božích otcovských rúk. Ďakujeme.

Za rodičov sa prihovoril prodekan Evanjelickej Bohosloveckej fakulty UK Dávid Benka

Do škôlky po prázdninách

Milí rodičia,

nástup do materskej školy po letných prázdninách je v pondelok 2. septembra 2019.

V prípade, že vaše dieťa nastupuje do škôlky po prvýkrát, prečítajte si prosím zoznam vecí, ktoré potrebujete mať prichystané pri nástupe.

V prípade nefunkčnosti internetovej stránky alebo jej časti kontaktujte prosím administrátora.

Fotogaléria

Stiahnite si tablo 
(rok 2018/2019)

Mesačný program

01.07.2019 07:00
Prajeme vám príjemne prežité letné prázdniny

Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova

Výberové konanie

Západný dištrikt ECAV na Slovensku hľadá uchádzačov na pozíciu 

učiteľ materskej školy

miesto výkonu práce:
Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona
Tupolevova 20, Bratislava

Viac informácií v priloženém súbore.