Vitajte na stránke Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona.

 

Milovaní, teraz sme dietkami Božími, 

a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. 

Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, 

lebo Ho uvidíme takého, aký je. 

A každý, kto má takúto nádej v Ňom, 

očisťuje sa, ako je čistý On.

1 Jánov 3,2-3

 

Letné prázdniny

Prajeme Vám príjemné prežitie letných prázdnin a krásny čas letných dovoleniek a oddychu. Tešíme sa na všetkých, s ktorými sa v septembri opäť stretneme.

Deťom, ktoré odchádzajú do základnej školy prajeme úspešný štart do novej etapy ich života.

Zároveň by sme touto cestou chceli poďakovať všetkým vám, rodičom, starým rodičom a rodinným príslušníkom, ktorí sa podieľate na tom, aby naša materská škola i naďalej vytvárala duchovný domov pre vaše deti.

Chceli by sme Vám poďakovať za všetku Vašu duchovnú aj finančnú pomoc v uplynulom školskom roku.

kolektív Evanjelickej materskej školy

V prípade nefunkčnosti internetovej stránky alebo jej časti kontaktujte prosím administrátora.

Fotogaléria

Stiahnite si tablo 
(rok 2019/2020)

Stiahnite si koláž 
(rok 2019/2020)

Mesačný program

16.03.2020 06:00
Prerušenie vyučovania na základe nariadenia Ministra školstva, vedy,...

Jedálny lístok na tento týždeň:

Školská jedáleň pre ZŠ Tupolevova

Výberové konanie

Západný dištrikt ECAV na Slovensku hľadá uchádzačov na pozíciu 

učiteľ materskej školy

miesto výkonu práce:
Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona
Tupolevova 20, Bratislava

Viac informácií v priloženém súbore


 

riaditeľ

Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava

Viac informácií v priloženém súbore.