Zo života v škôlke

26.02.2020 18:03
Cirkevný zbor Bratislava Petržalka sa po rokoch má opäť stať zriaďovateľom Evanjelickej škôlky Filipa Melanchtona na Tupolevovej ulici v Bratislave (od 01.09.2020). Na pozvanie bratov farárov Janka a Evky Kolesárovcov, ktorí sa o tamojšie deti duchovne verne starajú, navštívil počas Dňa...
22.12.2019 08:36
„Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo.“ Vďaka za Božie slovo z Izaiáša 9,1. Aj deti z materskej školy poznajú veršík z Izaiáša 9,5 „Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný ... jeho bude; predivný radca, mocný...
17.11.2019 08:32
Potom riekol Boh: Nech sú svetlá na nebeskej oblohe na oddeľovanie dňa od noci a nech budú znameniami na určovanie období, dní a rokov. 1M 1, 14   V novembri sme sa v našej materskej škole venovali vesmíru, ktorý je zahrnutý v našom školskom vzdelávacom programe. Tejto téme...
16.06.2019 14:47
V živote každého človeka sú určité míľniky, okamihy, v ktorých nastupuje zmena a vynárajú sa spomienky na prežité chvíle, na ľudí, ktorí sa zapísali do nášho života – či už cez svoj vzťah k nám, alebo cez to, čo do nás...
23.03.2019 13:28
Príroda sa začala po zime pomaly, ale isto obliekať do zeleného šatu, vzduch už nie je ľadovo studený a cítiť prvé teplé lúče. Vtedy možno deti z našej Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Petržalke čoraz častejšie stretnúť vonku aj dvakrát...
28.11.2018 09:43
Stalo sa už pravidlom, že deti z druhej a tretej triedy našej Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona v Petržalke absolvujú raz do roka kurz korčuľovania. Rozvíjanie záujmu o pohyb a športové aktivity detí je jedným z cieľov nášho školského vzdelávacieho...
19.06.2018 08:50
V našej evanjelickej materskej škole bola 25. mája 2018 nahrávaná zábavno-vzdelávacia televízna relácia Fidlibum na tému „Načo sú nám múzeá“. Na RTVS ju odvysielajú 23. júna 2018 o 8.05 hod.   Prvá časť nahrávky na tému „Lietanie – krídla“  bola odvysielaná v RTVS 9. júna. Deti sa tam...
19.06.2018 08:48
Počas slávnostných služieb Božích v Evanjelickom kostole Svätej Trojice v Petržalke sa 10. júna 2018, v 2. nedeľu po Svätej Trojici, 13 predškolákov z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej ulici rozlúčilo s materskou školou.   Počas slávnostného ceremoniálu zazneli...
04.04.2017 09:37
Deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej 20 v Bratislave sa v marci 2017 zúčastnili na projekte s názvom „Ľudský hlas“, ktorý sa konal v rámci cyklu „Hudobná akadémia“ v Slovenskej filharmónii. Túžbou učiteliek našej EMŠ je zasiať do detí aj semienka lásky k spevu,...
15.01.2017 11:18
    Na 2.nedeľu po Zjavení 15.januára 2017 sa v našom chráme Božom v Petržalke konali rodinné služby Božie. Do ich programu piesňami a básňami prispeli deti z Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona na Tupolevovej 20 v Petržalke; kázňou slova Božieho na text Žid...
1 | 2 | 3 >>

V prípade nefunkčnosti internetovej stránky alebo jej časti kontaktujte prosím administrátora.