Prevádzkový poriadok MŠ

Prevádzkový poriadok materskej školy:

Dodatok k prevádzkovému poriadku materskej školy:

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy vyplňte na tomto tlačive:

Výberové konanie

Západný dištrikt ECAV na Slovensku
hľadá uchádzačov na pozíciu 

učiteľ materskej školy

miesto výkonu práce: Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava

 Viac informácií v priloženom súbore .

Výberové konanie

Západný dištrikt ECAV na Slovensku
hľadá uchádzačov na pozíciu 

riaditeľ

Evanjelickej materskej školy Dr. Filipa Melanchtona, Tupolevova 20, Bratislava

 Viac informácií v priloženom súbore .

V prípade nefunkčnosti internetovej stránky alebo jej časti kontaktujte prosím administrátora.