Prevádzkový poriadok MŠ

Prevádzkový poriadok materskej školy zverejníme v blízkej budúcnosti.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy vyplňte na tomto tlačive:

V prípade nefunkčnosti internetovej stránky alebo jej časti kontaktujte prosím administrátora.