Evanjelická MŠ Filipa Melanchtona

Tupolevova 20

851 01 Bratislava - Petržalka

 

Tel: 02 / 63 812 823

Riaditeľka MŠ: Mgr. Katarína Gajdošová (poverená riadením MŠ)

E-mail:emsmelanchtona@gmail.com

Webwww.emsbratislava.sk

Zriaďovateľ:

Západný dištrikt ECAV na Slovensku

Námestie SNP 5, 960 66 Zvolen

Tel.: 045 / 520 36 36

 

Dištriktuálny biskup:

Mgr. Ján Hroboň

biskup@ zdecav.sk

Dištriktuálna dozorkyňa:

Ing. Renáta Vinczeová

 

Tajomník pre cirkevné školy ZD:

Ing. Roman Žilinčík

skoly@zdecav.sk

 

V prípade nefunkčnosti internetovej stránky alebo jej časti kontaktujte prosím administrátora.