Mesačný program

02.09.2020 07:00

Vítame deti v našej materskej škôlke

16.03.2020 06:00

Prerušenie vyučovania na základe nariadenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

12.03.2020 08:30

V rámci mesiaca knihy deti navštívia knižnicu na Prokofievovej ulici. Cieľom je utvárať u detí pozitívny vzťah ku knihe a objavovať svet detskej literatúry.

10.03.2020 08:30

Edukačná aktivita zameraná na poznávanie procesu vzniku knihy, ktorý príde deťom porozprávať spisovateľka detských kníh pani Paulíčková.

09.03.2020 08:30

V rámci mesiaca knihy deti navštívia knižnicu na Prokofievovej ulici. Cieľom je utvárať u detí pozitívny vzťah ku knihe a objavovať svet detskej literatúry.

04.03.2020 08:30

V rámci mesiaca knihy deti navštívia knižnicu na Prokofievovej ulici. Cieľom je utvárať u detí pozitívny vzťah ku knihe a objavovať svet detskej literatúry.

26.02.2020 08:00

Deň otvorených dverí sa bude konať od 8,00 do 11,00 hod. 

25.02.2020 08:15

Deti z veľkej triedy navštívia prvú triedu na ZŠ Palisády, kde budú vidieť priebeh vyučovania slovenského jazyka a matematiky.

17.02.2020 07:00
17.-21.2. Jarné prázdniny
14.02.2020 08:30

Deti sa zúčastnia na koncerte z cyklu HUDOBNÁ AKADÉMIA PRE MŠ. Témou koncertu sú drevené dychové nástroje. Na koncerte vystupi Slovenské dychové kvinteto.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

V prípade nefunkčnosti internetovej stránky alebo jej časti kontaktujte prosím administrátora.