Takto u nás prebieha deň

Do škôlky musím prísť do 8:00 hod., aby som sa mohol ráno dobre pohrať. Potom sa vstup zamyká kvôli dezinfekcii priestorov.

Do 8:00 hod. ma treba odhlásiť zo stravy, keď do škôlky neprídem. Keď nebudem odhlásený pani kuchárka uvarí obed aj pre mňa a ja v škôlke nebudem a mamka s ockom musia zaplatiť za jeden deň zbytočne.

Stravu je možné odhlásiť telefonicky na č. 02/63 81 28 23, v prípade nefunkčnosti na mobilnom čísle zaslanom mailom.

 

Prevádzka MŠ je denne od 7:00 hod. do 16:00 hod.

07,00 – 08,00 h.  Príchod detí do školy

  • voľná hra podľa výberu 

08,00 – 08,45h.  Ranný kruh, ranné stíšenie, komunita

  • privítanie, modlitba, učíme sa počúvať jeden druhého, spoznávať samých seba, získať dôležité sociálne skúsenosti, určenie počasia, dňa, ...

08,45 – 08,50h.  Telovýchovná chvíľa

08,50 – 09,00h.  Hygiena

09,00 – 09,15h.  Desiata

09,30 – 09,50h.  Výchovno-vzdelávacia činnosť

  • hry a činnosti na danú tému

09,50 – 10,00h.  Podávanie ovocia, zeleniny

10,10 – 11,25h.  Pobyt detí vonku, voľné hry

11,25 – 11,35h.  Hygiena

11,35 – 11,40h.  Opakovanie piesní, básničiek, rozprávanie

11,40 – 12,10h.  Obed

12,10 – 12,20h.  Príprava detí na poobedňajší spánok

12,20 – 12,35h.  Čas na rozprávku, počúvanie biblických príbehov

12,35 – 14,00h.  Poobedňajší odpočinok, spánok a jeho alternatívy

14,00 – 14,40h.  Telovýchovná chvíľka, príprava na olovrant

14,40 – 15,00h.  Olovrant

15,00 – 15,10h.  Hygiena

15,10 – 16,00h.  Záujmová činnosť, krúžky, spontánne hry

  • upevňovanie poznatkov prostredníctvom tvorivých činností, s dôrazom na uplatnenie individuálneho prístupu k deťom

16,00 – 16,30h.  Realizácia činností podľa počasia do odchodu detí domov

16,30h. Ukončenie prevádzky, uzamykanie MŠ

 

Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený v každej vekovej skupine.

Jedálny lístok na tento týždeň si môžete pozrieť na tejto stránke.

V prípade nefunkčnosti internetovej stránky alebo jej časti kontaktujte prosím administrátora.