Mesačný program

09.12.2019 15:30

Rodičia majú možnosť zúčastniť sa otvorenej hodiny AJ v EMŠ.

  • stredná trieda: 15,30 -16,00
  • veľká trieda: 16,15-16,45
09.12.2019 08:30

Edukačná aktivita zameraná na poznanie tradície Prečo chodí Mikuláš.

08.12.2019 09:30

Vianočné vystúpenie detí EMŠ v kostole na Strečnianskej ulici. Srdečne pozývame.

05.12.2019 08:30

V spolupráci s Detskou misiou pripravujeme edukačný program spojený s rozdávaním mikulášských balíčkov.

02.12.2019 08:30

Nahrávanie zábavno-vzdelávacej relácie RTVS "Fidlibum" na tému: Polícia

29.11.2019 08:00

Interaktívne divadlo Mici a Mňau spoznávajú vesmír.

25.11.2019 08:00

Príbeh "O lenivom Kubovi"

20.11.2019 08:00

Téma: So zvieratkami o vesmíre

11.11.2019 08:45

Rozvíjanie hudobnej gramotnosti u detí spoznávaním rôznych hudobných nástrojov.

07.11.2019 08:15

Rozvíjame u detí poznatky o nekonečnom vesmíre, hviezdach, planétach a slnku.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

V prípade nefunkčnosti internetovej stránky alebo jej časti kontaktujte prosím administrátora.