Vodárenské múzeum (11.6.2019)

Športový deň (10.6.2019)

Plavecký výcvik (jún 2019)

V škôlke počas mája

Návšteva Slovenskej národnej galérie (21.5.2019)

Vystúpenie na Službách Božích ku dňu matiek (12.5.2019)

Pečenie medovníkov (7.5.2019)

V prípade nefunkčnosti internetovej stránky alebo jej časti kontaktujte prosím administrátora.