Čo potrebujem do škôlky

To sú veci, ktoré potrebujem mať prichystané pri nástupe do škôlky:

  • Pri prvom nástupe detí do EMŠ zákonný zástupca prinesie vyplnené  čestné vyhlásenie (stiahnite tu)
  • po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, rodič predloží písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (stiahnite tu).
  • Dobré prezúvky - papučky /vzdušné, pevné/
  • Zubnú kefku (staršie deti) - meniť každé tri mesiace za novú, lebo je opotrebovaná
  • Pyžamko
  • Tepláčiky na prezlečenie, pre chladnejšie počasie náhradnú mikinu
  • Keďže som malý, môže sa mi stať "nehoda" - náhradné oblečenie do skrinky (spodné prádlo aj vrchné oblečenie)
  • Ponožky (staršie deti)

Posteľné prádlo a uteráčik budem mať škôlkárske

  • Keď som ešte do škôlky nechodil, potrebujem vyplnený dotazník (stiahnite tu) s telefonným číslom mamky a ocka, aby pani učiteľka vedela kde ma volať, keby som ich súrne potreboval :-)

Do škôlky musím prísť do 8:00 hod. aby som sa mohol ráno dobre pohrať. Do 8:00 hod. ma treba vyhlásiť zo stravy, keď do škôlky neprídem. Keď nebudem vyhlásený pani kuchárka uvarí obed aj pre mňa a ja v škôlke nebudem a mamka s ockom musia zaplatiť za jeden deň zbytočne.

V prípade nefunkčnosti internetovej stránky alebo jej časti kontaktujte prosím administrátora.