Predškoláci v našej materskej škole sa zapojili do výtvarnej súťaže ktorú organizoval časopis Hello kids. 

Minulý týždeň nás navštívila pani redaktorka z tohto časopisu, aby deťom poďakovala za pekné obrázky ktoré nakreslili, priniesla im ocenenia a zúčastnila sa hodiny angličtiny na ktorej pracujeme s týmto časopisom. Za krásne výherné práce ďakujeme pani výtvarníčke, ktorá deti vedie v rozvoji výtvarných a estetických zručností. 

7.6.2016

V prípade nefunkčnosti internetovej stránky alebo jej časti kontaktujte prosím administrátora.